Skolor, universitet

Uppsala universitet (uu) 018-471 00 00 (OBS! INTE GRATIS)

Lunds universitet (lu)  046-222 00 00 (OBS! INTE GRATIS)

Göteborgs universitet (gu)  031-786 00 00 (OBS! INTE GRATIS)

Stockholms universitet (su)  08-16 20 00 (OBS! INTE GRATIS)

Umeå universitet (umu)  090-786 50 00 (OBS! INTE GRATIS)

Linköpings universitet (liu)  013-28 10 00 (OBS! INTE GRATIS)

Karolinska institutet (ki) 08-524 800 00  (OBS! INTE GRATIS)

Kungliga Tekniska högskolan (kth) 08-790 60 00 (OBS! INTE GRATIS)

Luleå tekniska universitet (ltu) 0920-49 10 00 (OBS! INTE GRATIS)

Karlstads universitet (kau) 054-700 10 00 (OBS! INTE GRATIS)

Linnéuniversitetet (lnu) 077-228 80 00 (OBS! INTE GRATIS)

Örebro universitet (öu) 019-30 30 00 (OBS! INTE GRATIS)

Mittuniversitetet (miu) 010-142 80 00 (OBS! INTE GRATIS)

Sveriges lantbruksuniversitet (slu)  018-67 10 00 (OBS! INTE GRATIS)