Hälsa, kropp och vård

13548 Kretsloppslinjen
81179 Cancerfonden, gåvor
020216666 RFSU:s info om säkrare sex

Frågor om covid-19

Du som har allmänna frågor om covid -19 kan ringa telefonnummer 113 13. 

Telefonlinje om covid-19 på flera språk 

Telefonnumret är: 08-123 680 00
Måndag till fredag kl 09.00-12.00 och mellan 13.00-15.00.